פיתוח עסקי ויחידות רווח

  • חדשנות ופיתוח עסקי
  • יצירת מוקדי רווח נוספים
  • סינרגיה בין ארגונים
  • פיתוח הקמה וניהול של אגודת ידידים
  • ניהול מערך לגיוס תרומות
 
 

 

 

  

Tel:    1-800-33-00-13    l     Fax:   03-7256147   l   Email: contact@shanisnir.co.il    

      כל הזכויות שמורות  ©  2012