חברת שניר אפיקי ניהול עם הפנים לקהילה!

אחת מאבני היסוד שלנו כארגון עסקי הפועל בישראל, כחלק אינטגרלי מהקהילה המקומית והארצית, היא הידיעה וההכרה בכך שתרומה לקהילה היא מצווה ועשייה חשובה ובעלת משמעות לנו, כמנהלים, ולכל משפחת העובדים שלנו, שהם שותפים מלאים למפעל זה.

בהתאם, מפעם לפעם, אנו מרכזים את כל המנהלים והצוותים שלנו לישיבת תרומות, וביחד אנו מקבלים החלטות בנוגע לתרומה, כחלק מפעילות הארגון.

בין הגופים שמקבלים תרומה משניר אפיקי ניהול:

  • אד”י – עמותה לקידום השתלות בישראל
  • עמותת “יעדים לצפון” עבור מרכז למידה “נעמי”
  • אור שלום כפר ילדים ונוער
  • ‘ניצוץ של תקווה’ מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל